ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ที่ http://intranet.dopa.go.th ในเมนูหัวข้อ "ระบบรายงานผล"
หากบันทึกข้อมูลไม่ได้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox ในการเปิดบันทึกข้อมูล

Sign In เข้าสู่ระบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง โทร : 02-282-1047-8 ::: ICAD DOPA DEV TEAM